ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ครูเก่ง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตาภรณ์ ดิษสระ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,09:51  อ่าน 937 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ป.1-6
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ โตสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,09:42  อ่าน 1005 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม"ศักยภาพเป็นเลิศ" กิจกรรมเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-3
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลวรรณ โตสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2556,09:40  อ่าน 964 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,13:56  อ่าน 988 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชนีพรรณ งามสมโสตร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,13:53  อ่าน 867 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,11:00  อ่าน 812 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,10:46  อ่าน 811 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,10:44  อ่าน 763 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,10:42  อ่าน 866 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู้ผู้นำอาเซียน"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาลี หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2556,10:39  อ่าน 908 ครั้ง
รายละเอียด..