ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑ - ม.๓
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2556,08:20   อ่าน 1015 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การประกวดแต่งกลอนสุภาพ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกาญจนา รอดสัมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2556,08:39   อ่าน 1791 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับประเทศ การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญณิกา กัณหะกาญจนะ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2556,10:01   อ่าน 1203 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Councilor)
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,10:05   อ่าน 1036 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒
ชื่อนักเรียน : สภานักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,10:02   อ่าน 1284 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรพรรณ ไกลที่พึ่ง
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,09:59   อ่าน 1330 ครั้ง