ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปกิจกรรม Child Show ที่ได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) (อ่าน 1436) 10 ต.ค. 56
ส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (อ่าน 1346) 09 ก.ค. 56
“การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์” (อ่าน 1627) 20 พ.ค. 56
“การประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการสอนหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการครบวงจร” (อ่าน 1382) 20 พ.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 1415) 20 พ.ค. 56
รางวัลสุดยอดส้วม “ระดับประเทศ” (อ่าน 1724) 20 พ.ค. 56
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สาขาวิชาเอกภาษาไทย / สังคมศึกษา / ปฐมวัย (อ่าน 1335) 20 พ.ค. 56
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี (อ่าน 1445) 20 พ.ค. 56
มอบงานสภานักเรียน (อ่าน 1571) 16 พ.ค. 56
ร่วมงานมหกรรมดนตรี – นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน (อ่าน 1453) 16 พ.ค. 56