ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ๒๐๔/๖๑(ฝ) (อ่าน 294) 13 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง การเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 375) 06 มี.ค. 63
สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร (อ่าน 247) 04 มี.ค. 63
รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง (อ่าน 249) 04 มี.ค. 63
แบบรูปรายการใช้สำหรับปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 275) 04 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 204/61(ฝ) โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนาร (อ่าน 342) 04 มี.ค. 63
ประกาศ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน 330) 24 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล (อ่าน 72) 28 พ.ย. 62
ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ไลน์กลุ่มห้องเรียน (อ่าน 884) 10 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการปฏิบัติในการสอนเสริมศักยภาพนักเรียนในวันเสาร์ (อ่าน 676) 09 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศนโยบายของโรงเรียน ปี 2562 เป็นปีแห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อคุณภาพข (อ่าน 549) 08 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ (อ่าน 509) 08 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกกิจกรรม Sport day (อ่าน 509) 08 ก.ค. 62
สพฐ.ร่วมกับ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมเยียนเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดใหญ่ฯ เพื่อคัดเลือก ร.ร.วิถ (อ่าน 548) 08 ก.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ (อ่าน 487) 08 ก.ค. 62
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1740) 25 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายคุณธรร (อ่าน 1696) 10 ก.พ. 60
ผลการแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 1500) 23 ธ.ค. 59
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 2053) 30 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 1765) 28 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ (อ่าน 1859) 28 ก.ย. 58
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 1974) 15 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 1752) 24 ส.ค. 58
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ 2558 (อ่าน 1691) 28 ก.ค. 58
ประกาศ เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1928) 02 พ.ค. 58
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล/57-ก ด้วยวิ (อ่าน 1922) 02 ก.พ. 58
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 1613) 02 ก.พ. 58
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2003) 30 ม.ค. 58
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน งบประมาณรายได้สถานศึกษา (อ่าน 1596) 04 ธ.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1581) 01 ธ.ค. 57
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 1622) 25 พ.ย. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 1796) 29 ต.ค. 57
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) (อ่าน 1645) 29 ต.ค. 57
ตารางสอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 1691) 29 ต.ค. 57
บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 1667) 28 ต.ค. 57
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 1680) 28 ต.ค. 57
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคื (อ่าน 1912) 19 ต.ค. 57
กำหนดการตักบาตร กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา (อ่าน 1509) 15 ก.ค. 57
ขอเชิญร่วมงานครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 มีนาคม 2557 (อ่าน 1399) 21 มี.ค. 57
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เรื่อง การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (อ่าน 1587) 26 ก.พ. 57