ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
ตามประกาศวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ลงวันที่ ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานาราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึ่งโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ได้ดำเนิน
การสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ แล้วนั้นโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
(ภาวนารังสี) จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่ง ครูผู้สอน….
(รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดาวน์โหลด ประกาศผลพนักงานราชการ)
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,10:40   อ่าน 990 ครั้ง