ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลสุดยอดส้วม “ระดับประเทศ”
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)ได้รับรางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๕ ซึ่งใช้ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้พิจารณาตัดสินการประกวดตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) และเกณฑ์สรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๕๕ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของเกณฑ์เพิ่มจากเกณฑ์ HAS ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างทั้งตัวเรือนและระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล การเป็นแบบอย่าง การใช้ประโยชน์ และการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และอื่นๆ โดยโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,10:39   อ่าน 1175 ครั้ง