ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้จัดส่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อนและบวชสีลจาริณี ในวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕
เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2556,09:32   อ่าน 974 ครั้ง