ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานมหกรรมดนตรี – นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ คณะครูและนักเรียน นำโดย นางจุฑามาศ  รอดภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้ร่วมงานมหกรรมดนตรี -
นาฎศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน โดยโรงเรียนมีการจัดนิทรรศการโครงงาน 8
กลุ่มสาระ นำเสนอผลงานของผู้บริหาร โรงเรียน ครู นักเรียน โดยจัดเป็นนิทรรศการ
และการแสดงความสามารถของนักเรียน ณ โรงเรียนประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุชน  ภัยพิราช
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานมหกรรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทย
อยุธยา ๑ รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน”  ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2556,14:25   อ่าน 990 ครั้ง