ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.1  รายชื่อนักเรียนที่อยู่ในความดูแล
1.2  บันทึกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
1.3  ทะเบียนที่อยู่นักเรียน
1.4  แผนที่เดินทางไปบ้านนักเรียน
1.5  บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2562,08:23   อ่าน 438 ครั้ง