ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2563 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้รับความเมตตา จากพระครูสิริชัยมงคล
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ให้ความเมตตา เป็นประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นป.6 และ ม.3 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,10:14   อ่าน 1650 ครั้ง