ภาพกิจกรรม
ประเมินครูพรทิพย์ พันธไชย ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 คุณครูพรทิพย์ พันธไชย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 (ครั้งสุดท้าย)
ณ ห้องพระพุทธศาสนา ปัญญาธโร ภิกขุ

โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2564,15:47   อ่าน 476 ครั้ง