ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงงานดีเด่น ระดับเงิน
วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 โดยท่านผู้อำนวยการ แทน เฉลยไตร และคุณครูณัฐกรณ์ เกลี้ยงเกตุ (ครูผู้รับผิดชอบโครงการ) เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,08:38   อ่าน 42 ครั้ง