ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยกย่องนักเรียนดี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564 ท่านผู้อำนวยการแทน  เฉลยไตร  ท่านรองผู้อำนวยการณัฐวดี  ฝอยศาลา มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่ตั้ง  เพื่อยกย่องชมเชยที่เก็บเงินได้บนถนนหน้าโรงเรียน นำเงินมาประกาศหาเจ้าของ และนำคืนเจ้าของไปแล้ว ซึ่งเป็นแบบอย่างในการทำความดีที่ควรได้รับยกย่อง

โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,09:52   อ่าน 18 ครั้ง