ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วิทยากร โครงการในการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่)รุ่นที่ 3
23/8/63 ท่านผู้อำนวยการจุฑามาศ  รอดภัย ร่วมเป็นวิทยากร โครงการในการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่)รุ่นที่ 3 ในรอบ 2 ปี จำนวน 90 ราย (น้อยที่สุด)
   - เป้าหมายในการจัดการศึกษา
   - การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   - นวัตกรรมการเรียนรู้
   - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
   - การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,14:46   อ่าน 31 ครั้ง