ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานงาน โครงการในการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) รุ่นที่ 3
23/8/63 คุณครูปวริสา ทวีวิทย์ จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานงานในรอบ 2 ปี โครงการในการพัฒนาและปฐมนิเทศ
ครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) รุ่นที่ 3 

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,13:05   อ่าน 27 ครั้ง