ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เรียนรู้หน่วยบูรณาการ ”ใบเตยสู่อาชีพ”
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 นักเรียนอนุบาล 2 ทำ “บุหงาใบเตย”  นักเรียนอนุบาล 3 ทำ “น้ำใบเตย” หน่วยบูรณาการ ”ใบเตยสู่อาชีพ”  เด็กๆ ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ดูการเจริญเติบโตของใบเตยหอม และทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2563,12:51   อ่าน 54 ครั้ง