ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรผู้ปกครองดีเด่นด้านการส่งเสริมการเรียนทางไกล DLTV
28/06/63 ท่านจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มอบเกียรติบัตรผู้ปกครองดีเด่น
ด้านการส่งเสริมการเรียนทางไกล DLTV ที่บ้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่า(COVID-19)
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,12:38   อ่าน 35 ครั้ง