ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
30/6/63 ครูใหญ่และครูวิชาการระดับชั้นตรวจสอบการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครู ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2563,12:18   อ่าน 53 ครั้ง