ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย
29/06/63 เทศบาลเมืองอโยธยาฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
 
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2563,15:44   อ่าน 37 ครั้ง