ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติ่ม
29/05/63 ท่านผอ.จุฑามาศ รอดภัย ให้เกียรติในการเป็นประธานมอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติ่ม ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงนามร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนสำหรับการดูแลนักเรียน คนละ 600 บาท จำนวน 24 คน
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:29   อ่าน 42 ครั้ง