ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเชาวน์วัศ เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ท่านผอ.นฤพงษ์ พิมพ์ทอง และคณะครูโรงเรียนเชาวน์วัศ เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:23   อ่าน 36 ครั้ง