ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพภายใน
วันที่ 26 พ.ค. 63 ท่านผอ.ไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์ นำ คณะครูโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ เข้าศึกษาดูงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) โดยมีนางสาว
จิราภรณ์ บูชา นางสาวอรนก ขาวอุบล และนางสาวปวริสา ทวีวิทย์ เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:19   อ่าน 28 ครั้ง