ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล
วันที่ 13-17 พฤษภาคม 2563 คณะครูระดับปฐมวัยเยี่ยมบ้านนักเรียนอนุบาล พร้อมนำอุปกรณ์การเรียนและใบกิจกรรม มอบให้นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19) 
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,16:05   อ่าน 18 ครั้ง