ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
5-6/02/63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ กองร้อยบังคับและการบริหาร (ร้อย บก.บร.) กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(บก.อส.จ.อย.)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,11:08   อ่าน 557 ครั้ง