ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)
29/1/63 ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,10:00   อ่าน 122 ครั้ง