ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก
29/1/63 ครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก ให้กับตัวแทนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมพระครูพิสุทธิ์บุญสาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,09:56   อ่าน 34 ครั้ง