ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
27/11/62 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) ให้มีความน่าอยู่และน่าเรียน
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2562,17:17   อ่าน 298 ครั้ง