ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
04/11/62 ท่านผอ.จุฑามาศ รอดภัย ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียน
วันจันทร์(ผาดไสว ประชาอุทิศ) สพป.นนทบุรี เขต 1 จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่องหลักสูตร
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คุณธรรม อัตลักษณ์นักเรียน และการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,12:19   อ่าน 135 ครั้ง