ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล
31/10/62 ท่านผอ.จุฑามาศ รอดภัย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลักสูตรสถานศึกษา และระเบียบการวัดและประเมินผล เพื่อส่งเสริมและจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ และนำผลมาใช้ในการวางแผน พัฒนา และแก้ไขปัญหาการเรียน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 89 คน 47 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2562,11:27   อ่าน 390 ครั้ง