ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทบทวน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
28/10/62 น.ส.ปาลิดา นามเสนาะ หัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ชี้แจง ทบทวน ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ 
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 2562,16:02   อ่าน 157 ครั้ง