ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับการจำลองการประเมิน (Mock Assessment)
30/09/62 โรงเรียนรับการจำลองการประเมิน (Mock Assessment) เพื่อเตรียมการประเมินภายนอก รอบที่ 4
โดยมีผอ.ลำเพย เย็นมนัส ผอ.เชี่ยวชาญ รร.วัดพระขาว สพป.อย.2 เป็นประธาน
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,15:25   อ่าน 357 ครั้ง