ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมป้องกันและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
22/08/62 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการอบรมสัมนาและรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2562,10:16   อ่าน 168 ครั้ง