ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ยกย่องคนเก่ง 62
13/08/62 พระครูสิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล คนละ 1,000 บาท ให้กับครูและนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ในระดับธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับประถมศึกษา
160 คน มัธยมศึกษา 8 คน อุดมศึกษา 16 คน ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา 38 คน มัธยมศึกษา 13 คน อุดมศึกษา 3 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา 3 คน มัธยมศึกษา 42 คน อุดมศึกษา 10 คน
รวมทั้งสิ้น 293 คน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 293,000 บาท
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,11:39   อ่าน 221 ครั้ง