ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานอาเซียนประจำปีการศึกษา 2562
07/08/62 ท่านกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ​ ให้เกียรติมาเป็นประธาน​
เปิดงานอาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ​ ศูนย์อาเซียนศึกษา​ สพป.อย.1​ ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) โดยมีการจัดกิจกรรมค่ายการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี
ต่อการเป็นพลเมืองอาเซียน มีทั้งหมด 8 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 รู้จักตัวตนและคนอื่น(กิจกรรมวาดหน้าตัวเอง
ฐานที่ 2 Joe Ranger ฐานที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน ฐานที่ 4 คำถามจาก Kahoot ฐานที่ 5 ความคาดหวัง
ฐานที่ 6 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ฐานที่ 7 จับคู่ “sky - ground” ฐานที่ 8 ใบคำหรรษา (อาชีพในอาเซียน)
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2562,07:58   อ่าน 176 ครั้ง