ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบทุนการศึกษา
08/07/62 ท่าน ผอ.จุฑามาศ รอดภัย และครูอรนุช มีเงิน นำนักเรียนเข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 27,000 บาท จาก กลุ่ม Xpander Thailand Club :XTC คลับของผู้ใช้ ครั้งที่ 2 "อิ่มบุญ สุขใจ ไปกับ Xpander"ณ วัดใหญ่ชัยมงคล
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2562,09:37   อ่าน 56 ครั้ง