ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ศึกษาดูงาน
04/07/62 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป.ปทุมธานี เขต 2 จำนวน 27 คน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงาน 4 ฝ่าย พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำแนวทางการดำเนินงานไปปรับใช้พัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562,08:08   อ่าน 354 ครั้ง