ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
18-19/02/62 นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ เพื่อฝึกฝนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,16:49   อ่าน 312 ครั้ง