ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดศูนย์พัฒนาการการเรียนรู้
4/12/61 ขอบพระคุณท่านดำหริ งิมสันเทียะ ที่ให้เกียรติมารับมอบ และเปิดศูนย์พัฒนาการการเรียนรู้ Developmental Learning Center ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนับสนุนชุดบอล ส่งเสริมพัฒนาการ
เพื่อการศึกษา มูลค่า 350,000 บาท และวัดใหญ่ชัยมงคล สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง
ห้อง 162,000 บาท รวมมูลค่า 512,000 บาท
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,11:15   อ่าน 333 ครั้ง