ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิด"ห้องพระพุทธศาสนา ปญฺญฺาธโร ภิกฺขุุ"
4/12/61 กราบนมัสการ..ขอบพระคุณพระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด
"ห้องพระพุ
ทธศาสนา ปญฺญฺาธโร ภิกฺขุุ" และขอขอบคุณ ท่านดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.1 ให้เกียรติเป็น
ผู้รับมอบงบป
ระมาณปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา จากวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นเงิน 276,500 บาท
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2561,11:11   อ่าน 310 ครั้ง