ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะครูจากประเทศจีน
28/11/61 ต้อนรับคณะครูสอนศิลปวัฒนธรรมจากมณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 คน
เพื่อจะนำนักเรียนมาแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม จีน-ไทย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.อนงค์นาฎ รัตน์ศิริจันทร์ ช่วยให้การต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 2561,11:15   อ่าน 250 ครั้ง