ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้เข้าศึกษาดูงาน
23/11/61 ท่าน ผอ.จุฑาามศ รอดภัย และคณะครู ให้การต้อนรับ ท่านผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ จำนวน 38 คน เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2561,09:57   อ่าน 342 ครั้ง