ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคนิคฯ
20/11/61 ท่าน ผอ. จุฑามาศ รอดภัย นำคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 82 คน เข้าศึกษาดูงาน ห้องปฏิบัติการการขนส่งระบบราง เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน โดยมีนายจรัล ยุบรัมย์ ผอ.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นายธำรงค์ สว่างเดือน รองผอ. ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู
เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ  
ณ อาคารลูปัน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,09:02   อ่าน 108 ครั้ง