ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเปิด''กิจกรรมการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน''
08/08/61 ท่านดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.อย.1 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมการศึกษา
สู่ปร
ะชาคมอาเซียน ปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวม
ทั้งสิ้น 32 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,13:36   อ่าน 479 ครั้ง