ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับมอบ KidBright
02/08/61 รับมอบ KidBright บอร์ดสมองกล สัญชาติไทย ที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย พัฒนาโดย
เนคเทค-สวทช. โครงการ Coding at School Powered by KidBright จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่นักเรียน พัฒนากระบวนการคิดเชิงตรรกะ ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีด้วยตนเองในอนาคต
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,11:05   อ่าน 216 ครั้ง