ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และคณะ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2561,11:03   อ่าน 153 ครั้ง