ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศฯ
30/03/61 ท่าน ผอ.จุฑามาศ รอดภัย มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 83 คน
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,13:57   อ่าน 628 ครั้ง