ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด “เพลงเรือ”
25/03/61 คณะครูและนักเรียน รับเกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวด “เพลงเรือ” โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง และร่วมแสดงเพลงเรือ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2561,13:45   อ่าน 190 ครั้ง