ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียน
29/01/61 ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะนักเรียน จำนวน 86 คน เพื่อบรรยายแนวทางการการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมนี้ ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ตำแหน่ง ผอ.สพป.อย.1 ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ โดยมี ท่าน ผอ.จุฑามาศ รอดภัย คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ช
ัยมงคล (ภาวนารังสี)
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:39   อ่าน 679 ครั้ง