ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิทรรศการแสดงผลงานประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูนาริส มะลิซ้อน
22/01/61 งานนิทรรศการแสดงผลงานการประเมินและเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้มของ ครูนาริส มะลิซ้อน
และการแสดงผลงานนักเรียน วิชาสังคมศึกษา โดยมี คุณมานพ มีชูจิตร ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒน
ธรรม อบจ.พระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงา
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,10:27   อ่าน 1103 ครั้ง