ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษา ม.3
17/01/61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึก
ษาปีที่ 3 จำนวน 85 คน ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,10:21   อ่าน 263 ครั้ง